İhbar Önelinin Rapor Süresi Kadar Uzadığı

DAVA : Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Dosya içeriğine göre davacı işçinin 12.1.1998 günü hizmet akdini 7.2.1998 tarihi itibariyle feshedeceğini bildirdikten sonra ihbar öneli içinde 23.1.1998-6.2.1998 tarihleri arasında rapor kullandığı ve 7.2.1998 günü işten ayrıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı işveren davacının ihbar öneli içinde çalışması gerekirken rapor kullanmak suretiyle çalışmadığı süre ücretinin dava konusu alacaklardan mahsubunu istemiştir.

Davacı işçinin ihbar öneli içinde istirahatlı olması nedeniyle ihbar önelinin rapor süresi kadar uzadığının kabulü gerekir.Davacı bu süreyi beklemeden ayrıldığına göre ihbar önelinin usulüne uygun biçimde kullandırıldığından söz edilemez.Bu durumda davalı işveren ihbar tazminatının tamamına hak kazanabilirse de sadece rapor süresi ücretinin mahsubunu istemek suretiyle bu konudaki talebini sınırladığından ihbar tazminatının 17 günlük süreye tekabül eden kısmının davacının gerçekleşen alacaklarından mahsubu ile varsa bakiyesinin hüküm altına alınması gerekirken davalının anılan savunması değerlendirilmeden karar verilmiş bulunması hatalı olup, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.10.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yarg. 9. H.D., 31.10.2000 T., 2000/10415 E.-2000/15201 K.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*