Görsel Yok

Rekabet Yasağı-Cezai Şart

Mayıs 31, 2014 admin 0

DAVA : Davacı, cezai şart alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteğin reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, […]

Görsel Yok

İkale Teklifinin İşçiden Gelmiş Olması

Nisan 18, 2014 admin 0

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava […]