Görsel Yok

İhbar Önelinin Bölünemezliği

Ocak 3, 2014 admin 0

DAVA : Davacı,ihbar tazminatının ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme,davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi,gereği […]