Görsel Yok

Alt İşveren-İşe İade-Muvazaa

Ekim 12, 2013 admin 0

DAVA : Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21. maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine […]

Görsel Yok

Alt İşveren-Muvazaa

Ekim 12, 2013 admin 0

DAVA : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davanın davalı Belediye Başkanlığı yönünden […]